TrGamer Kullanıcı Sözleşmesi
TrGamer.com üyesi olmak istiyorsanız, önce istenen kayıt formlarını doldurmanız ve okumakta olduğunuz bu sözleşmenin hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.


TrGamer Hizmetleri Ücretsizdir:

TrGamer sözleşmeyi onaylayan üyelerine TrGamer aktivitelerine katılma olanağı sunar. Bu aktiviteler; forumlara katılım, oyun dünyasından haberler ekleme, yazılar yollama, yorum yazma vb. ve yapılabilecek çeşitli yarışmalar ve çekilişlere katılım şeklinde basitçe özetlenebilir. TrGamer bu hizmetlerin hiçbirinden ücret talep etmemektedir.

TrGamer, web sitesi ve diğer üyelik hizmetlerini sadece MS Internet Explorer 5.0 ve üzerindeki gezgincileri destekleyecek şekilde tasarlamıştır. Kullanıcı'nın gezginci programının TrGamer tasarımına uygun olması kullanıcının sorumluluğundadır. Tüm TrGamer hizmet ve aktivitelerinin sorunsuzca kullanılabilmesi için gezgincinizin "cookie"lere izin veriyor olması ve "Javascript" desteğinin bulunması gerekmektedir.


TrGamer üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi:

 • TrGamer üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur.

 • "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez.

 • "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır. TrGamer, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

 • Şifresini unutan kullanıcı "İmdat" bölümüne girer ve şifresinin kendisine yollanabilmesi için kayıt sırasında belirttiği e-mail adresini girer.

 • Üyelik bilgileri ve isteğe bağlı olarak yazılan diğer kişisel bilgiler kendisinin onayı olmadan başka üyelere, kurum veya kuruluşlara açılmaz.

Üye'nin yükümlülükleri:

Üye,
 • TrGamer aktivitelerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

 • TrGamer tarafından verilen tüm hizmetlerin ve yapılan aktivitelerin telif hakkının TrGamer'a ait olduğunu, bu hizmet ya da bilgileri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

 • TrGamer aktivite ve hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve tüm bunlardan TrGamer'ın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

 • TrGamer ortamında site geneline zarar verecek veya TrGamer'ı başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

 • Hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi ve mesajlardan TrGamer'ın sorumlu olmayacağını,

 • Üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan dolayı gelebilecek zararlardan ötürü TrGamer'ın sorumlu olmayacağını,

 • Tehdid edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

 • Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

 • Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

 • TrGamer servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamiyle kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamiyle kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı TrGamer'dan tazminat talep etmemeyi,

 • TrGamer'dan izin almadan TrGamer hizmetlerini ve servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde TrGamer'ın gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

 • TrGamer'ın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

 • Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

 • Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlerden sorumlu olacağını,

 • Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu
Kabul ve taahhüt etmiştir.

TrGamer'ın Yetkileri:
 • TrGamer herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı TrGamer'ın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. TrGamer, hizmetlerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, hizmet kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

 • TrGamer, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi hizmetlerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

 • TrGamer, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

  • Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda

  • Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda

  • Üyeliği sözleşmede beliritlen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda


 • TrGamer üyelerin hizmetlerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı TrGamer sorumlu tutulmayacaktır.

 • TrGamer kendi ürettiği ve/veya dışardan aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

 • TrGamer üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği veya yolladığı (örneğin forumlara eklediği mesaj, yorum, şiir, haber, web sayfası linki gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. eserlerin başka kullanıcılar veya ziyaretçiler tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, TrGamer'dan telif ve benzeri hiç bir ücret talep etmeyecektir.

 • TrGamer, ileride doğacak teknik zorunluluklar ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman
  http://www.trgamer.com/Statik.aspx?statik=sozlesme adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Hizmetler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir.

 • TrGamer üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir, ek servisler veya hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veye tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.


TrGamer kayıtlarının geçerliliği:
Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda TrGamer'ın kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten TrGamer kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulune uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hükümler:
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Yürürlük:

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup formun altında bulunan "Kaydet" butonunu tıkladığında üyelik için başvuru yapmış olur. Başvuru kabul edildiği andan itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih:
TrGamer dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.